Påsketrafikk stort sett uten forsinkelser

– Tett trafikk, noe kø, men ikke særlige forsinkelser, var Statens vegvesens oppsummering av utfartstrafikken fredag ettermiddag og kveld.