Først habil, så inhabil

Når styret i Sørlandet sykehus HF torsdag vedtar hvor AMK-sentralen skal ligge, er styrerepresentant Heidi Stykket erklært inhabil. Inntil i går var hun habil.