• Bør man på polet for å kjøpe tobakk i fremtiden? Meningene er delte.

Høybråten vil ikke ha røyk på polet

Røykelovens far, Dagfinn Høybråten, synes det er en dårlig ide å forby salg av tobakk i butikker og flytte det til Vinmonopolet.