• KRITISK PRISVINNER: Roger Normann fra Agderforskning (t.v.) mottok onsdag Kjetil M. Stulands forskningspris. Normann har spesialisert seg på regional utvikling, og mener at Universitetet i Agder må fusjonere med Telemark for å kunne markere seg nasjonalt. Her sammen med forsker James Karlsen og professor Arne Isaksen etter onsdagens utdeling. FOTO: Kjetil Reite

Advarer UiA mot å fortsette alene

Forsker Roger Normann frykter teknologimiljøet i Agder må gi tapt for Stavanger og Bergen hvis ikke UiA fusjonerer med Høgskolen i Telemark.