Likestilling i skogen

Elgjakt er nokså vanlig for kvinner i Berit Løyning sin slekt.