Mangfoldig budskap i 1. mai-toget

Med korpsmusikk og faner sørget engasjerte arbeidere for å bli sett under årets markering.