• VOKSER: Tordenskjoldsgate skole har vokst kraftig, og elevtallet er doblet siden 2004. FOTO: Kjartan Bjelland

"Todda" vokser - trenger mer plass

Elevtallet er doblet og kapasiteten er sprengt. Nå jobber kommunen for å utvide arealet til "Todda", som tidligere var truet av nedleggelse.