Redusert toghastighet mellom Moi og Sira

Som følge av et mindre ras går Sørlandsbanen tirsdag ettermiddag med redusert hastighet mellom Sira og Moi.