• MELK: Venneslas melkebønder ønsker kommunale tilskudd slik at de kan kjøpe melkekvoter og anskaffe flere dyr av denne typen. FOTO: ?

Vennesla-bønder vil ha støtte

Melkebønder i Vennesla føler seg forskjellsbehandlet siden kommunen ikke vil gi dem penger til å kjøpe opp melkekvoter.