Tre biltyverier og innbrudd i natt

Uvanlig mye "bilkriminalitet" er meldt fra vestsiden av Kristiansand, og Søgne og Songdalen i løpet av natta og morgentimene.