Vil gjeninnføre aktivitørene på aldershjem i Kristiansand