Sterkt redusert salgstid

Så godt som alle kommuner i Vest-Agder har innført en langt kortere salgsperiode for raketter enn tidligere.