VENNESLA : Denne uken ble det arrangert et informasjonsmøte for å forberede folk på alt det nye som skal skje.Det må blant annet foretas en del sprengningsarbeid på veien fra Røyknes og over til Skisland for å rydde vei til jernbanen. En del av dem som bor på strekningen vil bli berørt, men foreløpig har vi ikke møtt motstand, opplyser museumsdirektør Aslak Wegge ved Setesdalsbanen. Tvert imot synes han folk er positive til at det kommer ny aktivitet i bygda.Det varslede arbeidet, som skal være ferdig 1. mai, er en del av reguleringsplanen for området som ble vedtatt i fjor.Som kjent skal Setesdalsbanen forlenges slik at toget kan gå helt til Røyknes. En del av strekket er allerede lagt, men det mangler fremdeles et par kilometer. I forbindelse med utbyggingen er det satt opp en tro kopi av den opprinnelige stasjonsbygningen. I tillegg har restauratør Andreas Skjærli store planer om å starte opp kioskvirksomhet med tilhørende matservering i ei gammeldags stavbu i samme område. Planen er å fortsette samarbeidet med Setesdalsbanen om selskapsvirksomhet. Politikerne i Vennesla har gitt grønt lys for planene.