VALLE: — Nå vil vi ta saken opp med Sivilombudsmannen. Vi vil også skrive brev til Justisministeren og til stortingsrepresentantene på Agder, i Rogaland og Telemark, slik at de kan se hvor urettferdig tomtefesteloven slår ut. Dette bør få prinsipiell betydning for prisen på festetomter både på Agder, Rogaland og Østlandet, sier hytteeierne Tore Bentzen, Per Erik Lia fra Lillesand og Johnny Salvesen, Vennesla. De har festet hyttetomt i østenden av Bjørnevatn i Valle i henholdsvis 9 år, 28 år og 25 år.

For to år siden fikk de og de 30 andre eierne av 50 til 70 kvadratmeter store hytter på eiendommen til Olav Flateland sjokk. Fra å betale 2000 kroner årlig for å ha hyttene sine på tomtene, ga en voldgiftsdom grunneieren rett til å heve den årlige leieprisen til ca. 11.000 kroner. Retten ble benyttet.

Uten vann og strøm

— Vi føler oss bondefanget. Flateland er grådig, sier de tre eierne av hytter uten innlagt vann, strøm, kloakk eller mobildekning.

De syntes det var drøyt av Flateland allerede i 2003 da han ville heve tomteleien fra 2000 kroner til 5000 kroner årlig. Tomtefesterne protesterte og gikk inn i forhandlinger. Et muntlig forslag fra Flateland på 3500 kroner i leie, om de frasa seg retten til å kjøpe tomta, ble avslått.

Partene ble deretter enige om å løse saken ved voldgift. De oppnevnte hver sin eiendomsmegler som meddommerne.

Nederlag

  • Dommen ble et knusende nederlag. Tomteavgiften ble satt fra 9500 kroner til 11.000 kroner. I tillegg kommer regulering oppad for hvert år slik at flere i feltet nå betaler 1000 kroner i måneden til Olav Flateland. Det må vel være rekord, selv i nasjonal sammenheng, sier Bentzen. Han viser til at blant annet på Hovden finnes tomtefesteavgifter på 1600 kroner.

— Retten har ikke tatt hensyn til at vanlig markedspris rundt Bjørnevatn er en festeavgift på 1500 kroner til 2000 kroner, sier Per Erik Lia.

— Vi føler oss som leilendinger siden vi ikke kan appellere dommen, sier Johnny Salvesen.

Naive

I dag mener tomtefesterne at de var naive som aksepterte to eiendomsmeglere som domsmenn.

— Disse er selvsagt interessert i å drive opp prisene, sier de.

På prinsipielt grunnlag sier tingrettsdommer Knut Otterbech til Fædrelandsvennen at «hvem andre har bedre kompetanse til å vurdere verdien av tomteområdene enn eiendomsmeglerne?» Videre sier han at det i denne konkrete voldgiftssaken ikke var noen habilitetsproblemer.

Hytteeierne tror ikke de vil bruke retten de har til å kjøpe tomtene.

— Prisen vil bli over 300.000 kroner. Vi er ikke rikinger, vi som har disse hyttene. Dette er hytter som er satt opp av vanlige arbeidsfolk, sier Lia.

Ikke grådig

Olav Flateland sier til Fædrelandsvennen at han ikke er interessert i å selge. Festeavgiftene skal være inntekter som skal følge gården i generasjoner. Om forhandlingene sier han at hans tilbud både gikk ned til 3.900 kroner og 3.700 kroner, før han tilbød dem 3.500 kroner mot å avstå retten til å kjøpe tomta.

— Det er ikke snakk om å være grådig. Jeg følger prisen som er satt i voldgiftsdommen, sier han.