• TRIVSEL FORSVINNER: Grunneier Olav Flateland hevet festeavgiften fra 2000 kroner året til mer enn 11.000 kroner for flere av dem som leier hyttetomter ved Bjørnevatn i Valle. Mye av trivselen er borte, synes (f.v) Johnny Salvesen, Vennesla, Per Erik Lia og Tore Bentzen fra Lillesand. FOTO: Johs. Bjørkeli

Retten doblet leien

Hytteeierne på eiendommen til Olav Flateland i Valle syntes det var ille da grunneieren ville øke tomteleien til 5000 kroner. Det endte med en årlig leie på 11.000 kroner.