Får direkte ordførervalg

Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Sogndalen, Evje og Hornnes og Risør er seks av 50 forsøkskommuner som skal gjøre direkte valg av ordfører i lokalvalget 2007.