Varsler at område kan bli tatt med tvang for å bygge ut Gartnerløkka

foto