Beskylder skoleforkjempere for komme med valgflesk