Brøytebiler er blitt angrepet og sjåfører skjelles ut