Mari Sønnesyn Berger ansatt som ny sogneprest i Vennesla. Dermed er alle de faste prestene i Den norske kirke i Vennesla for likekjønnet vigsel.  Mari Sønnesyn Berger ansatt som ny sogneprest i Vennesla. Dermed er alle de faste prestene i Den norske kirke i Vennesla for likekjønnet vigsel. Foto: Silje Langvik, Østlandsposten

Alle prestene i Vennesla vier homofile - slutt med fellesmøter