• BEVIS: Dette bildet tok Eva Sørensen da parkeringsautomaten var ute av drift. Likevel fikk hun bot. FOTO: Eva Sørensen

Fikk parkeringsbot på automat ute av drift

Eva Sørensen fikk ikke betalt parkeringsavgift fordi parkeringsautomaten var i ustand. Da hun kom tilbake kort tid etter, lå det en bot på 760 kroner og ventet.