Lokalt

Vil lete etter flertall med andre

Mandag klokka 13 møttes koalisjonen på kontoret til ordfører Jan Oddvar Skisland (t.v.). Videre sitter Kasper Bekkeli Espeland (Rødt), Andreas Landmark (SV), Lajla Elefskaas (uavh.), Reidar Heivoll (Sp), Christine Alveberg (V) og Jens Anders Ravnaas (Folkelista). Foto: Jacob J. Buchard