Nå skal pasientene bo hjemme mens de er i rus-rehabilitering