Tone Marie Mjåland er barn og unges representant i plansaker. En viktig del av jobben er å sikre deres interesser i trafikksaker. Her er hun ved et omstridt gangfelt ved Krossen. Her kommer to gangfelt like etter hverandre i et uoversiktlig kryss med mye trafikk. Barn ferdes her daglig. Tone Marie Mjåland er barn og unges representant i plansaker. En viktig del av jobben er å sikre deres interesser i trafikksaker. Her er hun ved et omstridt gangfelt ved Krossen. Her kommer to gangfelt like etter hverandre i et uoversiktlig kryss med mye trafikk. Barn ferdes her daglig. Foto: Kristin Ellefsen

– Mange kjører for fort og stopper ikke