Lokalt

Krever lønnsbonus av BRG

De er tidligere ledere i BRG, Dag Terje Håland, Jan Ludvig Ilebekk, Stanley Håland og Knut Berg Bentsen. Denne uka er de i Agder tingrett og krever å få utbetalt en lønnsbonus for 2019 av sin tidligere arbeidsgiver. Helt til høyre deres advokat Yngve Andersen. Foto: JARLE R. MARTINSEN