• Ivar Skippervold, sokneprest, forfatter og musiker, mener moderate muslimer må bruke den islamske høytiden ramadan til å protestere mot det destruktive i egen trostradisjon. FOTO: Arkivfoto Sara Melissa Frost

Vil ha muslimer på banen mot terror

Sokneprest Ivar Skippervold mener norske muslimer må bruke ramadan til å ta tydelig avstand fra ekstremismen i egen trostradisjon.