• NÆRINGSPARKEN: Agder Næringspark, på folkemunne kalt Kjerlingland, er på 1500 mål. Næringsparken er eid 50 % av J. B. Ugland-konsernet, 25 % av Lillesand kommune og 25 % av Kristiansand kommune. FOTO: Kristiansand N ringsselskap

Flybussfirma vil etablere seg på Kjerlingland

Agder flyekspress ønsker å etablere seg ved E 18 på Kjerlingland.