• HUMMERMØTE: Ikke ei dame, men 51 mannfolk møtte fram til folkemøte i Lindebøskauen skole om hummeroppdrett utenfor Flekkerøy. Her er det Bård Gerog Karlsen som snakket om fordelene med prosjektet. FOTO: Torstein Øen

Kjempenæring eller privatisert sjø?

Mennene bak Flekkerøy Hummer mener hummeroppdrett kan bli en ny, stor eksportnæring. Kritikere mener de privatiserer havet for rikfolk.