• BEFARING: Hytteeier Daniel Bakken fra Vennesla (t.v.) var en av mange som hadde møtt opp ved Oggevatn stasjon for å markere sin motstand mot vindmølleparken i Birkenes.Her viser prosjektleder Martin Westin i E. On vind frem planene til politiker Anne Kristiansen (KrF) og Trygve Raen (KrF). Saksbehandler Hilde Aass i NVE til høyre. FOTO: Erlend Olsbu

Hytteeiere varsler søksmål

Daniel Bakken og flere andre hytteeiere vil gå til erstatningssøksmål mot Birkenes kommune dersom vindmøllene ved Oggevatn blir en realitet.