• Slik så det ut på Grimstad stasjon like etter at Grimstad-Frolandsbanen ble åpnet i 1907. Stasjonsbygningen og lagerbua ble revet i 1978. FOTO: Fløistadsamlingen, Aust-Agder kulturhistoriske senter, fra boka "På banen"

Om "lånte" dresiner og brente damehatter

Historien om Grimstadbanen er fortellinger om tyvlånte dresiner, om bestemte mødre som tar togfløyta i egne hender og om oppbrente damehatter.