• LUFTEGÅDEN: Frank M. T. Johansen (til venstre), fengselsleder i Kristiansand fengsel, og Øyvind Haraldstad, inspektør og avdelingsleder ved domsavdelingen, mener fangene i Kristiansand fengsel hadde hatt det bedre med en større luftgård, plassert på bakkeplan. FOTO: Reidar Kollstad

- Fengselslokalene er ikke gode nok

Ledelsen i Kristiansand fengsel mener det er på høy tid med nytt fengsel, fordi lokalene er for små. Kriminalomsorgen sentralt utreder nå behovet for et nytt fengsel på Sørlandet.