Justvik skole har ett vedtak, mens Fagerholt har 21

Fagerholt skole og Justvik skole er like store og ligger i samme område – men forholder seg likevel helt ulikt til opplæringsloven.