• Hans Fr. Grøvan (KrF) vil ha tog med to timers frekvens i stedet for sovevogner på Sørlandsbanen. Kari Henriksen (Ap) mener at han kunne fått begge deler ved å gå for Aps forslag. FOTO: Kjartan Bjelland

- KrF har senket togambisjonene

— Det er sterkt beklagelig at KrF nå kjører et løp som innebærer at vi kan miste et sovevogntilbud på Sørlandet.