• KVALITETSSIKRING: Vidar Kleppe (D) mener at det er flere alvorlige misligholdssaker som ikke blir rapportert. Derfor ønsker han et bedre regelverk for rapportering. FOTO: Tormod Flem Vegge

74 advarsler til kommune-ansatte

Rusmisbruk, uakseptabel oppførsel i forhold til barn og grov uforstand i tjenesten. Det er noen av årsakene til at ansatte i Kristiansand kommune har fått advarsel.