• DÅRLIGERE OPPVEKSTMILJØ: - Kommunen bidrar til et dårligere oppvekstmiljø, sier leder Elisabeth Haaversen i Marvika velforening. FOTO: Kjartan Bjelland

Foreldre frykter for barnas sikkerhet

Beboerne i Marvika reagerer sterkt på at rusboliger for 17 personer flyttes fra Ægirs vei til Marviksveien.