• DOM: Det gikk mange år fra læreren fra Østlandet forgrep seg på en elev under et leirskoleopphold på Haraldvigen, til han ble dømt for dette og flere andre forhold. Arkivfoto, tatt i forbindelse med en annen sak. FOTO: Rune idne Reinertsen

Tilreisende lærer antastet leirskoleelev

10 år etter at læreren befølte en 12 år gammel gutt under et leirskoleopphold på Haraldvigen, er han dømt til tre og et halvt års fengsel for dette og flere andre forhold.