• VIL ANSETTE VIKARER: Avdelingsleder Bjørnar Nyseth på Skarpengland skole mener den enkelte skole burde hatt rammer til å ansette faste vikarer. Eller at politikerne bevilger penger til et slikt tiltak gjeldende for alle grunnskolene i Vennesla. FOTO: Frode Lindblom

Ufaglærte underviser barnet ditt oftere

Hver tredje vikartime ledes av ufaglært lærer i skolene i Vest-Agder. Antall timer helt uten lærer øker også.