• Passer på: ?Helt siden jeg kom på Stortinget i 2009 har jeg vært vaktbikkje for Sørlandet sykehus, slik at det skulle få beholde mest mulig pasientbehandling, sier Kari Henriksen (Ap), FOTO: Jon Anders Skau

- Henriksen delte ut penger til eget nettverk

Kari Henriksen (Ap) søkte på vegne av nettverket Barnas Beste om pengestøtte i 2007. Som statssekretær delte hun ut enda en million måneder senere.