• GrafikkTormod.jpg FOTO: Grafikk: Jan Mortensen

Vil ha firefelts E 39 i tunnel

Statens vegvesen planlegger en firefelts E 39-trasé, delvis i tunnel, fra Statoil-stasjonen ved Vesterveien til meieriet ved Hellemyr.