• VIL SKJERME PSYKIATRIPASIENTER: Helse- og sosialdirektør Lars Dahlen i Kristiansand kommune vil plassere de tyngste psykiatriske pasientene i en egen, tilpasset institusjon. I går besøkte han kommunens botilbud i Setesdalsveien sammen med resten av helse- og sosialstyret. FOTO: TORE-ANDRÉ BAARDSEN

Vil ha tung psykiatri bort fra gata

Politiet i Agder har til nå i år mottatt over 420 meldinger som omhandler psykiatri. Kristiansand kommune og sykehuset blir ikke enige om å etablere et skjermet botilbud for de tyngste og farligste pasientene.