Mater måka med munnen

I 22 år har den samme måka kommet til Svendsens hage på Nedre Lund. Hvert år går det kilovis med gulost.