• FULLMEKTIG: Klinikksjef Ole Georg Vinorum kan ikke nekte Jehovas vitner å utpeke en pårørende, en fullmektig. FOTO: Arkivfoto: Reidar Kollstad

Sykehuset kan ikke nekte Jehovas vitner å ha fullmektig

Sørlandet sykehus kan ikke nekte en pasient som er Jehovas vitne å oppnevne "fullmektig" som erstatning for pårørende i spørsmål om blodoverføring.