VENNESLA: Forslaget fra Kjøp i Vennesla er at det gamle torvet, som ligger mellom Herredshuset, Prix og Rimi ved starten av gågata, nå blir brukt til å romme 40 nye parkeringsplasser.

Næringsforeningen ser for seg trafikken regulert inn og ut fra rundkjøringen bak Herredshuset. Ifølge styreformann John Terje Ruenes kan dette løses for en billig penge, uten at området låses med tanke på endringer i fremtiden.

— Vi mener at kommunen i første rekke må legge planene om opprustning av torvet på is. Men i påvente av hva som skjer der, ønsker vi midlertidige parkeringsplasser. Det er snakk om litt oppmerking og regulering, så er det gjort, sier Ruenes til Fædrelandsvennen.

BILBYGD: I Vennesla er det gratis å parkere, men vanskelig å finne en ledig plass. Parkeringsplassene er som regel fylt til randen på dagen. Foto: Henrik Ihme

Næringsforeningen er opptatt av at det er for få parkeringsplasser i sentrum, og Ruenes sier at næringsforeningen hele tiden får tilbakemeldinger på det fra frustrerte kunder.— Dette vil avhjelpe veldig på situasjonen, sier han.

Skriftlig forslag

Næringsforeningen informerte politikerne i plan- og økonomiutvalget om planenei et lukket møte den 13. februar, men nå er forslaget sendt skriftlig til kommunen.

«Arealet slik det ligger der i dag er et dødt areal, og vi mener det er mye bedre å utnytte dette til korttidsparkering for våre kunder», heter det i brevet fra Ruenes.

TOMT: På denne plassen, mellom Herredshuset, Prix og Rimi ønsker næringsforeningen Kjøp i Vennesla at kommunen legger opp til 40 parkeringsplasser. Foto: Henrik Ihme

Det presiseres at foreningen ønsker at planene om å ferdigstille gågata helt ned til Herredshuset legges på is, ettersom den mener at gågata er lang nok fra lekeplassen i sentrum og opp til Trekanten. Det ligger ferdige planer for at torvet skal rustes opp for fire millioner i 2015.— Det er ikke behov for å bruke fire millioner på det, og gågata er lang nok, sier Ruenes.

Ordfører i Vennesla, Torhild Bransdal (KrF), har ikke sett brevet, og ønsker ikke å kommentere planene før de er diskutert i partigruppen.

- Kommet lenger

Næringsforeningen og sentrale butikkeiere har også tidligere krevd mindre gågate og mer parkering. I fjor ville de rive paviljongen foran Herredhuset og fjerne de store furutrærne og plenene samme sted.

— Den gang ble vi ikke tatt veldig seriøst av politikerne, men vi har kommet langt siden da. Det er flere som mener at parkeringsplasser er en god ide, sier Ruenes.