• BØR SPARKES: Irma Rustad i Mobbing i Skolen mener bystyret bør vurdere å sparke oppvekstdirektør Arild Rekve. Rekve stiller seg uforstående til kritikken og mener Rustad har misforstått. FOTO: Tore Andre Baardsen

Mener bystyret bør vurdere å sparke oppvekstsdirektøren

Leder av foreningen Mobbing i Skolen, Irma Rustad, mener oppvekstdirektør Arild Rekves reaksjon på mobbedommen i Høyesterett er så provoserende at bystyret bør vurdere stillingen hans. Rekve avviser kritikken.