Se bystyresendingen her!

Skolekutt, privatisering av eldreomsorgen og eiendomsskatten er blant spenningsmomentene.