KRISELÅN: Rådmann Knut Sæther kan gå i banken og låne 100 millioner kroner om pengesekken tar slutt i Mandal kommune. KRISELÅN: Rådmann Knut Sæther kan gå i banken og låne 100 millioner kroner om pengesekken tar slutt i Mandal kommune. Foto: Jarle R. Martinsen

Får ta opp kriselån på 100 millioner

Mandalsrådmannen kan ta opp inntil 100 millioner kroner i kriselån, det har bystyret vedtatt.

MANDAL: — Men jeg vil gå i mot dette. Det er bare en annen måte å sørge for at det blir innført eiendomsskatt på i Mandal, mente Paul Storholt (Frp) i bystyret.

Rådmann Knut Sæther ba bystyret om fullmakt til å kunne ta opp inntil 100 millioner kroner i kassakreditt ettersom likviditeten i kommunen nå nærmer seg et kritisk punkt. Faktisk kan kommunen på et tidspunkt få problemer med å betale de ansatte lønn.

I tillegg ba han bystyret om å godta kutt på ytterligere 6,3 millioner kroner for å få budsjettet i balanse. Blant annet ville han kutte 2,3 millioner kroner i skolesektoren. Men da fikk han beskjed fra Sven Seljom (H) om å skjerme denne sektoren så langt som mulig.

Seljom fikk bystyret med på at rådmannen pålegges å legge fram et driftsregnskap for 2013 i balanse uten at et bufferfond på 25,7 millioner kroner skal røres.