Utreder boplikten på nytt

Dersom uavhengig kommunestyrerepresentant Roy Fardal får det som han vil, kan boplikten som gjelder på fastlandet i Søgne bli fjernet.