• NEI: Eieren av Lilleheia 1 ønsker å fradele en boligtomt på 500–550 kvadratmeter. Kulturminnevernseksjonen fraråder dette, fordi det vil stride mot verneplanen for sentrum. FOTO: Hildegunn Mellesmo Aslaksen

Går mot bygging i sårbart miljø

Eieren av Lilleheia 1 bør ikke få skille ut tomt i hagen. Det historiske miljøet på Kokkenes er for sårbart, mener kulturminnevernseksjonen.