• Nærings- og handelsminister Trond Giske (t.v.) og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen fikk i dag overlevert rapporten av sjøfartsdirektør Olav Akselsen. FOTO: Sjøfartsdirektoratet

Vil påby bruk av redningsvest på sjøen

En arbeidsgruppe ledet av Sjøfartsdirektoratet foreslår at promillegrensen reduseres og at det blir påbudt å bruke redningsvest.