Planlegger boligfelt i Kroksteinåsen

Lillesand vokser stadig. Nå er et boligområde vest for Lillesand sentrum, i Kroksteinåsen, i startfasen.